Thị trường

Xuất cấp hơn 7.800 tấn gạo cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022

Rate this post
Phó Thủ tướng giao UBND các địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng, đúng định mức quy định.hình minh họa
Phó Thủ tướng giao UBND các địa phương chịu bổn phận về tính chuẩn xác của số liệu báo cáo và cung cấp kịp thời cho các nhân vật, đúng định mức quy định.hình minh họa

Vì thế, tại Quyết định số 133 / QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Lim Kai đã lãnh đạo Bộ Nguồn vốn phân bổ 7.820,76 tấn gạo từ nguồn dự trữ tổ quốc cho các địa phương: Bình Định, Hà Giang, Đa Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk. , Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum, Lạng Sơn, Lai Châu.

Chi tiết, Phó Thủ tướng giao Bộ Nguồn vốn cấp phát 6.346.155 tấn gạo ủng hộ Tết Nhâm Dần 2022: Tỉnh Bình Định 2.360.955 tấn; Tỉnh Hà Giang 401,55 tấn; Tỉnh Tanong 452.085 tấn; Tỉnh Xuân Quang 291.105 tấn; Tỉnh Đăk Lăk 1.057,5 tấn; Tỉnh Bình Phước 560,595 tấn; Tỉnh Quảng Trị 1.064,73 tấn; Tỉnh Kon Tum 157,635 tấn.

  Chi gần 20 tỷ đồng để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Trong lúc ấy, 1.474,605 ​​tấn gạo xuất khẩu cung cấp cứu đói nhân vụ giáp vụ trước hết 5 2022: tỉnh Lạng Sơn 331,575 tấn; tỉnh Lai Châu 548,19 tấn; tỉnh Tanong 498,225 tấn; tỉnh Kon Tum 96,615 tấn. tỉnh.

Cũng theo quyết định trên, Phó Thủ tướng Liming Kai đề xuất Bộ Nguồn vốn, Bộ LĐ-TB & XH xử lý chi tiết theo quy định, chịu bổn phận về thông tin, số liệu báo cáo.

  Diễn đàn quốc tế cấp cao về nông nghiệp bền vững tại ĐBSCL

Ủy ban dân chúng các tỉnh Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Xuân Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Khun Tuên, Lạng Sơn và Lai Châu chịu bổn phận về tính chuẩn xác và thực tiễn của số liệu báo cáo. Cung ứng kịp thời, bố trí nhân vật, đúng quy định.

Chính phủ đã cấp phát hơn 1.847 tấn gạo cung cấp người dân 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Đà bị tác động bởi dịch Covid-19

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button