Trải nghiệm số

Trận động đất thứ 51 tại Kon Tum

Rate this post

Sáng nay (10/5/2022) tại Kon Tum tiếp diễn xảy ra thêm 2 trận địa chấn. Chỉ trong khoảng chưa đầy 1 tháng (từ ngày 15/4/2022), tại Kon Tum đã xảy ra 51 trận địa chấn.

Trận địa chấn mới đây nhất xảy ra vào ngày 10/5/2022 khi 11:17:44 giây (giờ Hà Nội) với cường độ 2,9 độ richter.

  5 bước trong Quy trình luân chuyển cán bộ vừa được Bộ Chính trị ban hành

Trận địa chấn xảy ra tại 1 địa điểm có tọa độ (14899 độ vĩ Bắc, 108,168 kinh độ Đông), độ sâu tâm chấn khoảng 10 km. Trận địa chấn xảy ra ở huyện Kunpulong của tỉnh Kuntu. Cấp độ xui xẻo thiên tai 0.Bản đồ tâm chấn động đất
11:17:44 Bản đồ Epicenter

Khi 09:10:33 (giờ Hà Nội) cùng ngày, 1 trận địa chấn 2,9 độ Richter đã xảy ra tại tọa độ (14,908 độ vĩ Bắc, 108,244 kinh độ Đông), tâm chấn cũng nằm sâu khoảng 10 km tại huyện Kon Plông, Kon Tỉnh Tum. Cấp độ xui xẻo thiên tai 0.

Kết quả là, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, tổng cộng 51 trận địa chấn đã xảy ra ở tỉnh Kun Tum, chính yếu ở huyện Kun Pulong và rất ít ở huyện Tumorong.

Xuanhong

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button