Thị trường

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm vượt 100 tỷ USD

Rate this post
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai tháng đầu năm nay đã vượt 100 tỷ đô la Mỹ
Tổng kim ngạch xuất nhập cảng 2 tháng đầu 5 nay đã vượt 100 tỷ USD Mỹ

So với cùng kỳ 5 trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 02/2022 tăng 13,2%, trong đấy khu vực kinh tế trong nước tăng 20,3%, khu vực có vốn đầu cơ nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 11,1%. Tính chung, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 2 tháng đầu 5 2022 ước đạt 53,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2% so với cùng kỳ 5 ngoái.

Trong 2 tháng qua, nước ta đã xuất được 9 mặt hàng với trị giá xuất khẩu hơn 1 tỷ USD Mỹ, chiếm 71,6% tổng trị giá xuất khẩu (4 mặt hàng có trị giá xuất khẩu trên 5 tỷ USD Mỹ, chiếm 52%).

  Khôi phục thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên ở Quảng Ninh

Hai tháng đầu 5 2022, trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng nhiên liệu, tài nguyên chiếm 1%; hàng công nghiệp chế biến chiếm 89,4%; thủy sản chiếm 2,7%; nông, lâm thổ sản chiếm 6,9%, là giống như cùng kỳ 5 ngoái.

Xét về cơ cấu hàng hóa nhập cảng 2 tháng đầu 5 2022, thì hàng hóa vốn chiếm 93,8%, tăng 0,1 điểm % so với cùng kỳ 5 trước, trong đấy máy móc, thiết bị, phương tiện chiếm 46,6%, giảm 1,6 điểm. điểm %; vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu chiếm 46,6%, so với 47,2%, tăng 1,7 điểm %. Nhóm hàng tiêu dùng chiếm 6,2%, giảm 0,1 điểm %.

  Xây dựng NTM ở Cao Bằng: Ưu tiên đầu tư cho tiêu chí phát triển kinh tế

Xét về thị phần xuất nhập cảng hàng hóa 2 tháng đầu 5 nay, Hoa Kỳ là thị phần xuất khẩu phệ nhất của Việt Nam, với kim ngạch ước lượng đạt 18,3 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị phần nhập cảng phệ nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,8 tỷ đô la Mỹ.

Thặng dư thương nghiệp với EU ước lượng đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 56,6% so với cùng kỳ 5 trước; thặng dư thương nghiệp với Nhật Bản là 566 triệu đô la Mỹ (so với mức nhập siêu 237 triệu đô la Mỹ cùng kỳ 5 2021).

Đổi mới chế độ, cơ chế xuất khẩu nông phẩm để giảm ùn tắc cảng

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button