Thị trường

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Rate this post
Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.
Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương khai triển kế hoạch khôi phục và tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Để đảm bảo tiến hành mau chóng, đồng bộ và hiệu quả Kế hoạch (Kế hoạch) khôi phục và tăng trưởng kinh tế – xã hội / QH15 cung cấp Quốc hội tiến hành chế độ tài khóa – tiền tệ đã hoạch định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 126 / CD-TTg ngày 12 tháng 02 5 2022 và số 252 / CĐ-TTg ngày 16 tháng 03 5 2022 đề xuất các bộ, cơ quan, địa phương khai triển tiến hành mạnh bạo, hiệu quả hơn các nhiệm vụ, biện pháp đã đề ra tại Nghị quyết 11 / NQ-CP ngày 30 tháng 01 5 2022.

Trong thời kì qua, các bộ, cơ quan, địa phương đã hăng hái khai triển các nhiệm vụ, biện pháp đề ra tại Nghị quyết 11 / NQ-CP. Tuy nhiên, cho tới hiện tại việc khai triển nhiều nhiệm vụ còn chậm, nhất là việc ban hành các văn bản chỉ dẫn đã tác động tới việc tiến hành các tiêu chí, biện pháp đã đề ra trong Kế hoạch. Thủ tướng Chính phủ đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ Giáo dục và Tập huấn cũng như các bộ, cơ quan chậm chấm dứt nhiệm vụ trong tháng 3/2022 cần rút kinh nghiệm kỹ càng, ko để tiếp diễn chậm rãi.

  Cà phê được giá, nhưng lại mất mùa

Để bảo đảm quy hoạch có hiệu lực ngay, Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ và có văn bản trình cấp có thẩm quyền trước ngày 10/4/2022.

Chi tiết, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ đã khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ, danh mục dự án, phương án phân bổ vốn các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch theo đúng chỉ huy tại Văn bản số 75 của Chỉ đạo Chính phủ. / TB-VPCP ngày 17/3/2022, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng phương án điều chỉnh cởi mở vốn đầu cơ công trong kế hoạch đầu cơ công trung hạn 2021-2025 và vốn đầu cơ công kế hoạch 2022-2023, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Phát triển tiềm năng cây dược liệu ở Chư Sê

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định chỉ dẫn tiến hành việc cung cấp lãi suất vốn vay từ ngân sách nhà nước đối với công ty, hiệp tác xã và hộ kinh doanh theo chỉ huy của chỉ huy Chính phủ. Văn bản số 1971 / VPCP-KTTH ngày 30/3/2022 Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GD-ĐT khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về thời hạn, trình tự, thủ tục và lãi suất cho vay đối với các cơ sở giáo dục măng non và tiểu học ngoài công lập.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương sửa đổi nội dung lĩnh vực điều hành của văn bản số 12/2016 / TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016, tháo gỡ kịp thời những gian khổ, vướng mắc trong việc sử dụng quỹ tăng trưởng công nghệ của công ty.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẩn trương khai triển laptop thuộc chương trình “Máy tính và phát thanh cho trẻ con” của Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam.

  Thu hoạch lúa trong thời đại dịch

Bộ Nguồn vốn khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập tư nhân, thuế trị giá ngày càng tăng, thuế tiêu thụ đặc trưng và tiền thuê mặt bằng tới 5 2022 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2022.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề xuất các bộ, cơ quan, địa phương triển khai hoang trương, đồng bộ, hiệu quả hơn các nhiệm vụ, biện pháp tại Nghị quyết / NQ-CP thích hợp với tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý dứt điểm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền. Chịu phận sự hoàn toàn về việc bảo đảm tiến độ và chất lượng trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đề xuất đã đề ra.

Nhiều kì vọng vào kế hoạch bình phục kinh tế xã hội

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button