Thị trường

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thương mại điện tử

Rate this post
hình minh họa
hình minh họa

Theo quy định mới, đối với hàng hóa, dịch vụ thể hiện trên website, người bán phải phân phối thông tin để người mua nhận mặt xác thực đặc điểm của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh hiểu nhầm lúc quyết định chào hàng.

Thông tin thành phầm ban bố trên website phải bao gồm các nội dung buộc phải phải hiển thị trên nhãn thành phầm theo Luật ghi nhãn thành phầm, không kể các thông tin chi tiết về thành phầm như: 5, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất ; khung của máy.

Người bán hàng hóa, dịch vụ phải phục vụ các điều kiện đầu cơ, kinh doanh thuộc Danh mục dự án đầu cơ, kinh doanh có điều kiện và phải ban bố số, ngày cấp, vị trí, văn bản chứng thực hoặc các bề ngoài văn bản khác của giấy phép, chứng chỉ năng lực. Luật về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề …

  “Thích ứng và đẩy mạnh hiệu quả đầu tư từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh và điều kiện mới”

Nghị định 85/2021 / NĐ-CP cũng quy định về các bề ngoài hoạt động của đại lý phân phối thương nghiệp điện tử, bao gồm: Trang thông tin điện tử cho phép người tham dự mở gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ;

Trang web cho phép người tham dự mở account để tiến hành giai đoạn giao ước giao kèo với người mua;

Trang web có mục sắm bán cho phép người tham dự đăng tin sắm bán hàng hóa, dịch vụ;

Mạng xã hội có 1 trong các bề ngoài hoạt động nêu trên và người tham dự thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc tiến hành hoạt động đấy.

Trách nhiệm của thương gia, tổ chức phân phối dịch vụ đại lý phân phối thương nghiệp điện tửĐối với nghị định bổ sung đại lý phân phối thương nghiệp điện tử có tác dụng đặt hàng online, ngoài các trách nhiệm nêu trên, thương gia, tổ chức phân phối dịch vụ đại lý phân phối thương nghiệp điện tử có bổn phận sau: Xác định đầu mối nhận hàng. đề nghị và phân phối thông tin online đối với hiện trạng của chủ thể trái luật pháp Cơ quan điều hành; Đầu mối phân phối thông tin trong thời hạn 24 giờ bắt đầu từ ngày thu được đề nghị, phân phối kịp thời các dịch vụ rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm và khắc phục tố giác;

  Đánh thức tiềm năng kinh tế khu vực biên giới: Nhận diện tồn tại để đánh thức tiềm năng (Bài 2)

Đại diện cho người bán nước ngoài trong các giao dịch thương nghiệp điện tử trong việc khắc phục các tố giác của người tiêu dùng liên can tới hàng hóa, dịch vụ do thương gia nước ngoài phân phối và có bổn phận công bố cho người nộp thuế về trách nhiệm thuế. ;

2. Làm đầu mối tiếp thu và khắc phục các tố giác của người tiêu dùng lúc tiến hành giao dịch trên đại lý phân phối thương nghiệp điện tử có từ 02 người trở lên;

  Quảng Ninh: Thiếu sự ràng buộc, chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp đứt gãy

Thông tin giao dịch đặt hàng được lưu trữ trên đại lý phân phối thương nghiệp điện tử theo quy định của luật pháp về kế toán;

Vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 8 và 9 Điều 36 nhưng mà gây thiệt hại thì phải liên đái đền bù thiệt hại.

Nền móng thương nghiệp điện tử: giúp nông phẩm Việt Nam ngày càng tăng trị giá

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button