Thị trường

Quý 1 có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ USD

Rate this post
Có 9 loại mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ đô la Mỹ trong quý I
Quý I: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 12,8 tỷ đô la Mỹ Mỹ

  Ô nhiễm nguồn nước nuôi hàu ở Vân Đồn: Nguy cơ " mất cả chì lẫn chài"

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button