Thị trường

Quảng Trị: Giao khoán gần 5.000 ha rừng cho đồng bào Bru Vân Kiều

Rate this post
Cũng từ chính sách giao rừng, nhiều gia đình ở xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh đã làm giàu chính đáng nhờ rừng.
Cũng từ chế độ giao rừng, nhiều gia đình ở xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh đã làm giàu chính đáng nhờ rừng.

Trong vụ đông xuân 2021-2022, huyện Vĩnh Linh có kế hoạch giao khoán 4.899 ha rừng cho số đông người Bru Vân Kiều sản xuất, điều hành và bảo vệ. Trong ấy, toàn thể diện tích rừng 3.126 ha ở xã Yong’ao và 1.773 ha ở xã Yonghe sẽ được ủy quyền các gia đình dân tộc thiểu số Bru Vân Kiều điều hành, bảo vệ và sản xuất. Ngoài việc giao khoán rừng, UBND huyện Vĩnh Linh còn chỉ dẫn người dân tăng trưởng cây dược chất, lâm thổ sản, liên kết tăng trưởng lâm thổ sản dưới tán rừng để xúc tiến kinh tế tăng trưởng vững bền.

  Giá cà phê hôm nay 15/11: Duy trì trong khoảng 40.400 - 41.300 đ/kg

Kiểm tra, giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương đúng mực, kịp thời nhằm giúp cho đồng bào làm chủ tư liệu sản xuất, tăng trưởng kinh tế vững bền để tăng nhanh sản xuất, khắc phục việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

Ông Tai Wencheng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lĩnh, cho biết trong cuộc thảo luận với phóng viên tờ “Tin tức non sông và tăng trưởng”: “Vụ đông xuân 5 nay, huyện có kế hoạch cụ thể giao gần 5.000 ha rừng cho Bru. Vân Kiều ở xã Vinh Ô, Vinh Hà, giúp cho đồng bào Bru Vân Kiều tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tới 5 2020, huyện cũng đã giao 220,05 ha đất rừng sản xuất cho đồng bào Bru Vân Kiều.

  EVNNPC: Tiếp tục vượt khó đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm

Như chúng ta đã biết, sau lúc giao rừng, đồng bào Bru Vân Kiều yên tâm sản xuất nhờ được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất. Cho cho tới hiện tại, huyện đã cấp 205 giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho 153 gia đình Bruvin ở thị trấn Yong’ao bị thu hồi đất. Trong ấy, xã Vĩnh Hà đã giao đất, cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất ở cho 40 hộ gia đình tại khu tái định cư Khe Trổ, diện tích 2,57 ha, cấp đất sản xuất cho 2 gia đình người Bru Vân Kiều với 7 ha đất lâm nghiệp. Đến giờ, diện tích được ủy quyền đồng bào Bru Vân Kiều được người dân , bảo vệ tốt. Đối với diện tích đất rừng sản xuất được người dân chủ trương tăng trưởng kinh tế gia đình bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt. /.

Giao rừng cho dân, vì sao lại chậm chạp?

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button