Thị trường

Phường Hương Mạc ở Bắc Ninh: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021

Rate this post
Trụ sở UBND phường Hương Mạc
Trụ sở UBND phường Hương Mạc

Chi tiết, về tăng trưởng nông nghiệp, chính quyền huyện Hồng Đài đã chỉ huy dân chúng trồng toàn thể 455,8 ha, nỗ lực năng suất bình quân 60 tạ / ha, năng suất bình quân hàng 5 là 60 tạ / ha là 2.734,8 tấn. Phấn đấu tới hết 5 2021, huyện Hồng Hải đạt 6/6 thôn, bản đạt làng văn hóa, 96% số hộ đạt gia đình văn hóa, tăng mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao dân chúng …

  Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân năm 2022 giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây - Trung Quốc

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sức khỏe của người dân được chỉ đạo chính quyền phường đặt lên bậc nhất. Theo đấy, huyện tăng nhanh công khai, chuyển động dân chúng dân chúng tiến hành nghiêm chỉnh các quy định, chỉ huy về phòng chống dịch của chính quyền, tỉnh Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn. Đặc thù lúc có những trường hợp nghi ngại nhiễm Covid-19 và F1, F2 …

  Đăk Lắk: Phụ nữ huyện Buôn Đôn thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế

Trong sản xuất, làng nghề vẫn được phường tổ chức và duy trì. Các nhà băng trong khu vực cung ứng nhiều vẻ ngoài cung ứng vốn vay cho người sản xuất trong các làng nghề. Chi tiết: Ngân hàng Nông nghiệp cung ứng 28 tỷ đồng; Ngân hàng Công thương nghiệp cung ứng 32 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội cung ứng các tổ chức, công đoàn vay gần 30 tỷ đồng.

Các dấu hiệu hăng hái từ mẫu hình chương trình No Hunger

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button