Thị trường

Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 3/2022

Rate this post

Hệ thống chỉ số thống kê logistics sẽ được thực hiện từ tháng 3/2022.
Hệ thống chỉ số thống kê logistics sẽ được tiến hành từ tháng 3/2022.

Các quy định bổ sung về Phòng chống và Kiểm soát Thiên tai trong lĩnh vực Đường bộ

Bộ Giao thông vận chuyển vừa ban hành Thông tư số 43/2021 / TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung 1 số quy định của Thông tư số 03/2019 / TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 5 2019 quy định về công việc phòng, chống và giải quyết hậu quả. của thiên tai. Thảm họa trong lĩnh vực đường bộ.

Thông báo bổ sung Điều IXA về Tuyên bố Quyết định Khẩn cấp và Chấm dứt Trạng thái Khẩn cấp về Thiên tai Tiếp theo Điều IX (Chỉ đạo và Chỉ huy các Cảnh huống nguy cấp và Cứu trợ Thiên tai và Kiếm tìm Cứu nạn).

Việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển quyết định công bố trạng thái nguy cấp thiên tai đối với hệ thống quốc lộ, đường cao tốc; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Kiếm tìm cứu nạn hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông vận chuyển trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển quyết định. Chuyển vận để công bố trạng thái nguy cấp về thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh quyết định công bố và kết thúc trạng thái nguy cấp thiên tai đối với hệ thống đường địa phương; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Kiếm tìm cứu nạn tỉnh hoặc Cơ quan chuyên môn về giao thông đường bộ trình Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh quyết định. công bố trạng thái nguy cấp về thiên tai.

Nội dung quyết định ban bố nguy cấp thiên tai bao gồm: thời kì xảy ra, diễn biến, khuôn khổ của thiên tai, sự kiện; hư hỏng kết cấu cơ sở vật chất giao thông đường bộ do tác động của thiên tai; chừng độ hư hỏng của công trình; bản lĩnh hư hỏng hoặc Nguy cơ thiệt hại; Thực hiện ngay các giải pháp nguy cấp để xử lý, giải quyết hậu quả nhằm ngăn đề phòng và hạn chế thiệt hại do thiên tai, tai nạn công trình gây ra; Thực hiện bổn phận của các cơ quan, đơn vị có liên can trong việc khắc phục và giải quyết hậu quả.

  Những cuộc “mở đất” ở vùng cao xứ Nghệ

Cơ quan tham mưu quyết định công bố trạng thái hết nguy cấp về thiên tai cho cơ quan giám sát ban bố căn cứ vào diễn biến của thiên tai hoặc kết quả giải quyết sự cố.

Ngoài ra, công bố đã bổ sung Điều 11a sau Điều 11 (Hoạt động Khắc phục Hậu quả Thiên tai) về việc xây dựng các công trình nguy cấp để giải quyết hậu quả thiên tai. Chi tiết là phải làm tốt các công trình nguy cấp, giải quyết hậu quả thiên tai kịp thời, từng bước tiến hành để bảo đảm giao thông đường bộ an toàn, hiểu rõ. Các công tác nguy cấp phải được tiến hành theo trình tự xây dựng nguy cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Lệnh xây dựng nguy cấp có nội dung chủ chốt là mục tiêu xây dựng, vị trí xây dựng, … người được giao điều hành xây cất xây dựng công trình; xây cất công trình giải quyết hậu quả thiên tai và bảo đảm giao thông.

Người được chỉ định điều hành và tiến hành công tác xây dựng có quyền quyết định tất cả các công tác trong hoạt động xây dựng công trình nguy cấp theo ý mình.

Thông báo này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 5 2022.

Các quy định về hệ thống chỉ số thống kê hậu cần

Bộ Kế hoạch và Đầu cơ đã ban hành Thông tư số 12/2021 / TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 5 2021 chuẩn hóa Hệ thống tiêu chí thống kê hậu cần. Theo công bố, Hệ thống tiêu chí thống kê logistics là tập trung các tiêu chí thống kê đề đạt hoạt động logistics tại Việt Nam, chi tiêu logistics của nền kinh tế quốc dân và đặc điểm của dịch vụ logistics.

Dịch vụ Logistics là hoạt động thương nghiệp của 1 tổ chức thương gia để tiến hành 1 hoặc nhiều công tác, bao gồm nhận hàng, vận tải, lưu giữ, bảo quản, thông quan và các thủ tục giấy má khác. Khách hàng được thanh toán.

Hệ thống tiêu chí thống kê logistics bao gồm danh mục 63 tiêu chí thống kê logistics quy định tại Phụ lục I của Thông báo, bao gồm: 13 tiêu chí thống kê về cơ sở vật chất logistics; 6 tiêu chí thống kê về dụng cụ logistics và vận chuyển; 6. Thống kê logistics về tập huấn nguồn nhân công; 13 thống kê 3 tiêu chí thống kê về logistics thương nghiệp và dịch vụ; 3 tiêu chí thống kê về phần mềm công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính của logistics; 5 tiêu chí thống kê về thời kì logistics và chi tiêu logistics; 10 tiêu chí thống kê về năng lực logistics và chất lượng dịch vụ logistics. Nội dung của các tiêu chí thống kê logistics được nêu tại Phụ lục II của công bố này.

  Bức tranh sáng tối kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm

Vụ Kế hoạch và Đầu cơ (GSO) chịu bổn phận chính trong việc tích lũy và tổng hợp thông tin thống kê của các tiêu chí thống kê logistics được chỉ định liên kết với các bộ phận liên can để bảo đảm số liệu xác thực, đầy đủ, kịp thời và thích hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. So sánh các đề nghị.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan có liên can trong khuôn khổ bổn phận của mình tổng hợp, phân bổ đồng bộ các tiêu chí trên cơ sở Hệ thống tiêu chí thống kê hậu cần tổng hợp và phân phối báo cáo toàn diện cho Bộ Kế hoạch và Đầu cơ (GSO).

Thông báo này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 5 2022.

Tạm ngừng xuất nhập cảng tạm bợ khẩu trang và bao tay y tế

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2022 / TT-BCT ngày 28/01/2022 quy định việc tạm nhập, tái xuất khẩu trang y tế, bao tay y tế, áo quần bảo hộ lao động. .

Theo đấy, các mã khẩu trang y tế tạm nhập, tái xuất bị tạm dừng giao dịch gồm: mã 6307.90.40; mã hàng 6307.90.90.

Các mã hàng bao tay y tế tạm nhập, tái xuất gồm: mã 3926.20.90; mã hàng 4015.11.00; mã hàng 4015.19.00.

Việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với vật tư chống dịch (bao gồm áo quần, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, bao tay, giày) có mã số 6210.10.90 cũng bị đình chỉ.

  Cà phê được giá, nhưng lại mất mùa

Từ ngày 01 tháng 01 5 2022 tới ngày 15 tháng 3 5 2022, khẩu trang y tế, bao tay y tế, áo quần phòng dịch và các loại hàng hóa đã làm thủ tục thương chính tạm nhập được tiếp diễn tái chế, xuất khẩu theo quy định. Nghị định 69/2018 / NĐ-CP của Chính phủ.

Thông báo này sẽ được tiến hành từ ngày 15/03/2022 tới ngày 31/12/2022.

Quy định mới về hoạt động của trạm thu phí đường bộ

Bộ Giao thông vận chuyển ban hành Thông tư số 45/2021 / TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 5 2021 quy định về hoạt động của các trạm thu phí đường bộ.

“Thông báo” quy định rõ quy chuẩn xây dựng trạm thu phí đường bộ trong khuôn khổ dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu cơ hoặc tăng trưởng của nả kết cấu cơ sở vật chất đường bộ phải được cấp có thẩm quyền xem xét. Thực hiện thu phí điện tử ko ngừng đối với các dịch vụ sử dụng đường bộ, sử dụng công nghệ thu phí đương đại, đương đại; các bề ngoài vận dụng khác phải được cấp có thẩm quyền xem xét; đối với trạm thu phí hoàn vốn cho các dự án hiệp tác công tư phải bảo đảm hiệu quả đầu cơ của dự án.

Thông báo địa điểm đặt trạm thu phí trên các công cụ thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; Ủy ban quần chúng huyện, thị xã nơi đặt trạm thu phí được cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Thông báo này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 5 2022 và thay thế Thông báo số 15/2020 / TT-BGTVT ngày 22 tháng 7 5 2020 của Bộ Giao thông vận chuyển quy định về hoạt động của các trạm thu phí và dịch vụ đường bộ.

Thủ tướng: Không có chỉnh sửa về chế độ kinh tế và nguồn vốn trong 5 2018

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button