Trải nghiệm số

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 3 tỉ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng

Rate this post

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 3 tỷ đồng, theo quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xử phạt và thị phần chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 305 / QĐ-XPHC về việc xử phạt Doanh nghiệp Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (địa chỉ: Phường Phù Đổng, 15 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai) về hành vi vi phạm hành chính.

Vì thế, theo quy định tại Nghị định số 156/2020 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 5 2020 của Chính phủ, điểm b, điểm 3, điều 5, điểm h, điểm 5, điều 33, phạt tiền 3 tỷ đồng đối với Quản lý chứng khoán và thị phần chứng khoán (Nghị định số 156/2020 / NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại các Điều 1, 4, 1, 27, 1 của Nghị định. . 128/2021 / Nghị định số 156/2020 / NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 156/2020 / NĐ-CP (Nghị định số 128/2021 / NĐ-CP).

  Ông Park: “U23 Việt Nam sẵn sàng đụng độ mọi đối thủ tại bán kết”Lý do xử phạt được Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đưa ra là do Doanh nghiệp Cổ phần Hoàng Ing Gia Lai ko báo cáo dự định ​​giao dịch (Doanh nghiệp Cổ phần Huang Ing Gia Lai, tổ chức có liên can tới ông Chủ tịch HĐQT Doanh nghiệp Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế). Doanh nghiệp Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã: HNG) bảo lãnh trái phiếu của Doanh nghiệp TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên tại 1 tổ chức tài chính bằng cổ phiếu HNG, do lãi trái phiếu quá hạn nên tổ chức tài chính đã bán 20.000.000 cổ phiếu vào ngày 07/01. , 2022, HNG (tương ứng mệnh giá 200.000.000.000 đồng), và đã bán 5.400.000.000 cổ phiếu HNG (tương ứng mệnh giá 54.000.000.000 đồng) vào ngày 10/01/2022 để thu hồi nợ, không những thế, Doanh nghiệp Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành ko báo cáo giao dịch dự định ​​của giao dịch trên).

Ngoài việc bị phạt 3 tỷ đồng, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán của Doanh nghiệp Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trong 5 tháng theo quy định tại Điều 33, khoản 7, điểm b, Nghị định số 156. / 2020 / NĐ-. CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1, Điều 27 Nghị định số 128/2021 / NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực diễn ra từ ngày 17/5/2022.

Mingyu

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button