Thị trường

Đến năm 2050, Việt Nam trở thành nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới

Rate this post

Đồng bào Đạo ở tỉnh Xuanguang phát triển vùng trồng lạc hàng hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới
Đồng bào Đạo ở tỉnh Xuanguang tăng trưởng vùng trồng lạc hàng hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới

Chiến lược đề ra tiêu chí chung là xây dựng nền nông nghiệp thương nghiệp, dựa trên lợi thế của địa phương, tăng trưởng nông nghiệp tăng trưởng theo hướng đương đại, có năng suất, chất lượng cao, hiệu quả cao, vững bền và có sức cạnh tranh, thuộc nhóm bậc nhất trong khu vực và toàn cầu, đảm bảo kiên cố an ninh lương thực tổ quốc, góp phần quan trọng vào bất biến kinh tế, xã hội. Cùng lúc, tăng lên thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của những người tham gia tư xuất nông nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp, tăng trưởng sinh kế nhiều chủng loại, giảm nghèo vững bền ở nông thôn, đảm bảo thời cơ tăng trưởng đồng đẳng giữa các vùng; liên can tới công đoạn đô thị hóa, tăng trưởng nông thôn đương đại, toàn diện với cơ sở cơ sở vật chất, dịch vụ xã hội đồng bộ và gần các đô thị. Xây dựng làng xã xanh, sạch, đẹp, thứ tự an toàn được đảm bảo; gắn kinh tế nông nghiệp, nông thôn với xây dựng nông thôn mới, tăng trưởng theo hướng nông nghiệp sinh thái hiệu quả, nông thôn đương đại, dân cày tân tiến.

  Quảng Nam: Kiệu được giá nông dân phấn khởi khi Tết cận kề

Chi tiết, tới 5 2030, GDP nông, lâm, thủy sản tăng 2,5-3% / 5, năng suất lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 5,5-6% / 5; mở mang và tăng trưởng thị phần, đặc trưng là thị phần xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản phát triển bình quân hàng 5 từ 5 – 6%. Tăng lên thu nhập cho người dân và tiếp diễn xóa đói giảm nghèo. Thu nhập của cư dân nông thôn 5 2020 gấp 2,5-3 lần. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn giảm bình quân 1-1,5% / 5. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, tỉ lệ lao động nông nghiệp qua huấn luyện đạt trên 70%.

  Đắk Nông: Chính sách hỗ trợ lãi suất giúp đồng bào thoát nghèo bền vững

Chiến lược tăng trưởng nông nghiệp và nông thôn vững bền 2021-2030, hướng đến 5 2050, tăng trưởng theo hướng nông nghiệp xanh, gần gũi với môi trường. Có chí ít 90% số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, trong ấy 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tăng trưởng nông nghiệp xanh, gần gũi với môi trường, thích nghi với chuyển đổi khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường nông thôn, cố gắng giảm phát thải khí nhà kính. tới 5 2020 là 10%.

Chiến lược cũng nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của các lĩnh vực sản xuất như nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và tăng trưởng thủy sản thành ngành sản xuất chiến lược bảo đảm nhu cầu trong nước và chuyên dụng cho xuất khẩu. Cùng lúc, xây dựng lâm nghiệp đích thực biến thành ngành kinh tế – công nghệ đương đại, hiệu quả, tăng lên thu nhập cho người dân, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường thọ thái, an toàn nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, đối phó hiệu quả với khí hậu. chỉnh sửa, duy trì quốc phòng và an ninh.

  Hợp tác xã kiểu mới ở Yên Bái: Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, sản xuất cao nâng cao hiệu quả

Chiến lược cũng đề nghị khi mà tăng trưởng nông nghiệp cần cố gắng tăng trưởng kinh tế nông thôn, biến đổi cơ cấu lao động sang tăng trưởng phi nông nghiệp, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập …

Các nghị quyết mới về nông nghiệp, dân cày, nông thôn cần được có mặt trên thị trường theo tình hình mới

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button