Thị trường

Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế – xã hội

Rate this post
Tăng thu, giảm chi, tích cực sử dụng các nguồn lực tại chỗ để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội
Tăng thu, giảm chi, hăng hái sử dụng các nguồn lực tại chỗ để xúc tiến tăng trưởng kinh tế, xã hội

Công điện cho biết, 5 2021, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều gian truân, thử thách, dưới sự chỉ huy của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và sự chỉ huy, quản lý quyết liệt, hiệu quả. Thưa Thủ tướng, với sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị và sự ủng hộ của công ty, người dân và số đông quốc tế, quốc gia ta đã đạt được nhiều kết quả hăng hái về tăng trưởng kinh tế. – Xã hội (kinh tế xã hội). Trong số ấy, thu tài khóa trung ương và thu tài khóa địa phương đều vượt hy vọng, nhiều khoản thu tài khóa địa phương tăng đáng kể.

  Sức bật giảm nghèo từ vốn tín dụng chính sách

Để phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu gia tăng, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, tiến hành chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Liming Kai đề xuất UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương nêu cao ý thức tự lực, tự cường. Đẩy nhanh tiến độ tiến hành các chương trình tăng thu, tiết kiệm chi (nhất là các tổ chức phi lợi nhuận đầu cơ) (chi hoạt động), hăng hái sử dụng các nguồn lực của địa phương để tiến hành các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, xã hội của Vùng; trong ấy, theo quy định của luật pháp về ngân sách tổ quốc và các quy định của luật pháp có liên can, việc sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương, xếp đặt các dự án, đầu cơ dự án của địa phương cần bảo đảm trọng điểm, trọng tâm, hiệu quả, quyết liệt, ko phân tán. , phân cấp hay phân tán, giúp xúc tiến bình phục nhanh và tăng trưởng kinh tế – xã hội vững bền; thu và giảm chi tài khóa 2021 kết quả phân bổ nguồn lực cho đầu cơ kỹ thuật và dự án vào 5 2021, Báo cáo tháng 5 5 2022 Báo cáo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, báo cáo tháng 6 5 2022 Phủ Thủ tướng.

  Miền Trung: Người trồng hoa cảnh Tết nguy cơ thất thu

Cùng lúc, Phó Thủ tướng Liming Kai cũng đề xuất Bộ Vốn đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu cơ khẩn trương xây dựng phương án phân bổ và sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương 5 2021. Theo đúng kế hoạch, chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 877 / VPCP-KTTH ngày 29/3/2022 bảo đảm đúng tiến độ đề xuất.

Thủ tướng: Tình hình kinh tế – xã hội càng ngày càng khởi sắc

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button