Thị trường

Dân có thu nhập, rừng được phủ xanh

Rate this post
Hàng chục nghìn hộ gia đình ở tỉnh An Bạch được hưởng chính sách trả tiền dịch vụ môi trường rừng
Hàng chục ngàn hộ gia đình ở tỉnh An Bạch thừa hưởng chế độ thanh toán dịch vụ môi trường rừng

Huyện Mù Cang Chcửa ải (Yên Bái) Xã Púng Luông, nơi sinh sống chính yếu của người Mông. Toàn xã có hơn 3430 ha rừng. Kể từ tiến hành chế độ chi trả dịch vụ môi trường rừng, mỗi 5 người dân xã nhận được gần 2 tỷ đồng bạc dịch vụ môi trường rừng. Người dân có thêm thu nhập để duy trì cuộc sống, tăng trưởng kinh tế gia đình, có thêm động lực chung tay hiến dâng xây dựng thôn mới ở địa phương. Cùng lúc, tinh thần bảo vệ rừng của người dân trên khu vực xã cũng được tăng lên, ko còn trạng thái đốt rừng làm rẫy …

“Thôn giao điều hành 760,06 ha rừng, từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tăng lên tinh thần bảo vệ rừng của người dân, hàng 5 vào mùa khô, thôn cử hộ dân trực 24/24 giờ. và 7 giờ để phòng chống cháy rừng và thường xuyên tuần tra rừng, người dân có thêm thu nhập, sắm thêm cây, con giống để tăng trưởng kinh tế gia đình ”, Lúa A Rùa, Trưởng bản Na Hang Tủa Chứ, xã Púng Luông cho biết.

  Hai tháng đầu năm 2022: 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Huyện Mù Cang Chcửa ải hiện có hơn 82.000 ha đất rừng phân bố trên 4 lưu vực sông đầu nguồn cung ứng dịch vụ môi trường rừng là lưu vực sông Hồng, sông Đà, sông Nanta và sông Nàn Sài. Ủy ban điều hành rừng bảo tồn huyện Mucangchai hiện đang điều hành hơn 54.000 ha rừng và cung ứng các dịch vụ môi trường rừng. Mỗi 5, đơn vị chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hơn 11.000 hộ dân với kinh phí gần 40 tỷ đồng.

Việc giao khoán và bảo vệ rừng ở cộng đồng và thôn bản đã và đang góp phần vào cuộc sống của người dân
Giao khoán, bảo vệ rừng cho số đông và góp phần vào sinh kế của người dân

Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Ngàn Bài, cho đến nay, toàn tỉnh có gần 326.000 ha rừng và rừng cây hỗ trợ dịch vụ môi trường rừng. 5 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chi trả gần 70 tỷ đồng bạc dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng là 11 tổ chức, công ty, tương ứng với diện tích gần 115.000 ha rừng. Cùng lúc, hơn 56.000 hộ gia đình, tư nhân thừa hưởng lợi và gần 200.000 ha rừng được bảo vệ từ ngân sách Sở Môi trường.

  Xuất khẩu 287 tấn nông sản qua cửa khẩu Lào Cai trong 3 ngày đầu năm mới

Từ lâu, công việc bảo vệ và tăng trưởng rừng đã được các ngành, ban, ngành, tư nhân coi trọng và tiến hành có hiệu quả. Hiện trạng chặt phá, xâm lấn đất rừng và các hoạt động lâm nghiệp trái luật pháp khác giảm rõ rệt. Đặc thù, cháy rừng do đốt nương làm rẫy hầu như ko xảy ra ở tỉnh An Bạch.

  Hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022

“Với kết quả đạt được tương tự đã góp phần quan trọng vào việc tiến hành chế độ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nhiều số đông dân cư, thôn bản đã sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ dịch vụ môi trường rừng để tăng trưởng kinh tế gia đình, đặc trưng đã góp phần xây dựng nông thôn mới khu vực. “Nông thôn. Nhiều thôn có nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn khang trang. Quan trọng hơn, người dân có thu nhập và rừng được phủ xanh.

Yan Bai: Trao cho người dân “chìa khóa” để bảo vệ rừng

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button