Thị trường

Đảm bảo đầu ra cho cây mía nguyên liệu ở Hạ Lang

Rate this post
Huyện Harang đang tích cực tìm kiếm xuất khẩu mía thô
Huyện Harang đang hăng hái kiếm tìm xuất khẩu mía thô

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Harang, khoảng 14.000 tới 15.000 tấn mía trong vùng sẽ được thu hoạch vào 5 2020. Giá thu sắm khoảng 800.000 đồng / tấn, chủ quản bán cho Doanh nghiệp TNHH Đường Cao Bằng và bán sang Trung Quốc.

Năng suất mía bình quân đạt 60 tấn / ha, dự định ​​vụ mía 5 nay toàn vùng có ít ra 13.000 tấn mía cho thu hoạch. 5 nay, do dịch Covid-19 bùng phát nên huyện cho biết sẽ tác động đáng kể tới việc tiêu thụ mía vật liệu. Thành ra, từ đầu 5 cho đến nay, các sở nông nghiệp của toàn vùng đã hăng hái thương lượng để tìm ra biện pháp cung ứng mía năng suất cân đối với giá cả bình ổn.

  Xã Quang Thành (Nghệ An): Vững bước xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện chủ động xúc tiếp, tổ chức hội thoại giữa công ty, hiệp tác xã, nhân dân quần chúng với chính quyền các ngành, công khai thông tin, cơ chế thúc đẩy đầu cơ, lắng tai quan điểm ​​phản ảnh, xây dựng phương án, biện pháp, kịp thời tu sửa, cung cấp. Từ ấy, nhiều công ty, hiệp tác xã và người dân nhận thấy sự nhu yếu và chỉ tiêu của chủ trương tái cơ cấu theo phương châm “Cộng tác, Liên minh, Thị trường”.

  Năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục mới 48,6 tỷ USD

Huyện cũng cung cấp, giúp cho các tổ chức, tư nhân tham dự vào chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông phẩm. Đặc trưng, huyện đã phối hợp với Doanh nghiệp TNHH Vũ Thanh cung ứng 30 tấn mía giống cho các hộ dân ở các xã Thị Hoa, Thống Nhất, Cô Ngàn để tăng trưởng theo hướng kết hợp sản xuất và bao tiêu thành phầm.

Tỉnh Hòa bình xuất khẩu 10 tấn mía trước tiên sang thị phần Đức

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button