Thị trường

Chi gần 20 tỷ đồng để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Rate this post
Việc khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu ảnh hưởng lớn đến môi trường.
Việc khai thác vàng bất hợp pháp tại mỏ vàng Bồng Miêu tác động bự tới môi trường.

Thành ra, lý do của việc đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu là do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đã cấp giấy phép khai thác cho Doanh nghiệp TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu theo Giđấy phép khai thác số 582 / CNNg-KTM, Ngày 27/7/1992, Doanh nghiệp TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu bị tuyên bố vỡ nợ vào tháng 7/1992 do hết thời hạn khai thác ghi trên Giđấy phép và ko đủ điều kiện gia hạn Giđấy phép khai thác theo quy định. 2018.

  Giá nông sản hôm nay 12/2: Hồ tiêu nối dài đà tăng, heo hơi ổn định, giá gạo giảm mạnh

Mục tiêu của việc đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu là để bảo vệ nguồn khoáng sản vàng chưa tăng trưởng, chặn đứng các hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp; giữ giàng an ninh thứ tự khu vực, bảo vệ môi trường trong khu vực đóng cửa mỏ.

Giữ cho các khu vực khai thác dưới lòng đất và trên mặt đất ở hiện trạng an toàn (an toàn cho môi trường thọ thái, an toàn cho môi trường lao động), bao gồm cả việc xử lý các khu vực bị ô nhiễm do hoạt động khai thác. Chì tài nguyên (kể cả khai thác tài nguyên bất hợp pháp) để bảo đảm an toàn môi trường. ..

  Làm giàu trên quê hương mới

Sau đấy, theo Luật Khoáng sản, Luật Đất đai và các luật khác có liên can, phần đất trong khu vực đóng cửa mỏ được ủy quyền UBND tỉnh Quảng Nam điều hành.

Công trình đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu có tổng diện tích 368 ha, gồm 230 ha ở Hồ Gần; 100 ha ở khu Núi Kẽm; 28 ha ở bãi rác; 10 ha ở khu phụ trợ Núi Kẽm.

  Xuất khẩu 287 tấn nông sản qua cửa khẩu Lào Cai trong 3 ngày đầu năm mới

Thời gian đóng cửa mỏ là 12 tháng và kinh phí gần 19,5 tỷ đồng do Doanh nghiệp TNHH khai thác vàng Bồng Miêu đã đặt ký quỹ giải quyết, bình phục môi trường tại kho dự trữ nhà nước huyện Funin. Ngân sách tỉnh Quảng Nam. /.

Mỏ vàng Hang Tro (Điện Biên): ‘đóng cửa’ trên giấy

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button