Trải nghiệm số

Bộ Y tế đề xuất F0 đang cách ly vẫn được phép thi tốt nghiệp THPT

Rate this post

Sở Y tế vừa bảo xem xét kiến ​​bằng văn bản về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 5 2022 cho học trò bị tác động bởi ổ dịch COVID-19.kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Trước đấy, Bộ Y tế thu được Công văn số 1611 / BGDĐT-QLCL của Bộ GD & ĐT về việc đề nghị tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho học trò bị tác động bởi dịch COVID-19 5 2022. Sau lúc nghiên cứu, Bộ Y tế đã có quan điểm ​​về 1 số giải pháp an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

đóng danh bạ (F1) Được phép tiến hành các kỳ thi với các ứng cử viên ko bị tác động bởi đại dịch COVID-19.

ứng cử viên được thăm dò (trường hợp nghi vấn) đã được dự thi. Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh có trường hợp nghi ngại mắc bệnh làm bài thi tại phòng thi riêng phục vụ đề nghị phòng, chống dịch COVID-19.

Ứng cử viên trường hợp đã công nhận (F0): Nếu thí sinh được cơ sở y tế theo dõi, điều trị chỉ mất khoảng thi nhưng ko được dự thi thì được đặc cách xét xác nhận tốt nghiệp THPT. Nếu thí sinh có ước vọng thi tốt nghiệp THPT thì kỳ thi được diễn ra trong kỳ thi khác.

Nếu thí sinh thuộc diện F0, họ sẽ được theo dõi và cách ly tại nhà Hoặc nội trú chỉ mất khoảng thi sẽ được xét tốt nghiệp THPT. Nếu thí sinh muốn dự thi, phải có đơn đăng ký của thí sinh và giấy công nhận đồng ý có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ của học trò, trong đấy có cam kết tiến hành nghiêm chỉnh mọi giải pháp của thí sinh. và kiểm soát.

Hội đồng thi tổ chức cho các thí sinh thuộc trường hợp nêu trên (F0) dự thi tại phòng thi riêng phục vụ đề nghị phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với người dự sát hạch (F1), trường hợp nghi ngại và trường hợp công nhận (F0) dự thi phải chấp hành nghiêm chỉnh các giải pháp phòng, chống COVID-19 lúc tới điểm thi, trung tâm sát hạch. Hành trình từ nơi ở tới lúc thi đấu và trái lại, như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước / nước rửa tay nhanh, giảm thiểu xúc tiếp gần với người khác càng nhiều càng tốt (chỉ được phép tháo khẩu trang lúc thi và phải được đeo lúc nói Mặt nạ).

Ban giám hiệu phòng thi, người bất khả kháng phòng thi đối với thí sinh có nghi vấn và phòng thi đối với trường hợp đã công nhận, căn cứ vào tình hình thực tiễn sắp đặt người coi thi, người trực ban túc trực (nếu có thể), phòng thi cho thí sinh đã công nhận. các trường hợp trong phòng thi cho thí sinh có trường hợp nghi vấn;

Cán bộ tiến hành thanh tra, rà soát phải tuân thủ cẩn mật các giải pháp bảo vệ tư nhân trong giai đoạn thanh tra, rà soát, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay nhanh. .

Xếp đặt viên chức y tế trong buồng khám để sơ cứu kịp thời các cảnh huống xảy ra.

Nhân viên tham dự đánh và chấm điểm các trường hợp nghi ngại và công nhận phải trang bị công cụ bảo vệ tư nhân và xử lý đúng quy định, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước hoặc nước rửa tay nhanh.

  Cần tháo gỡ vướng mắc để phát triển cây sâm Ngọc Linh

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button