Thị trường

Bình Thuận tiếp tục triển khai đầu tư ứng trước cho các hộ đồng bào DTTS sản xuất bắp lai, lúa nước

Rate this post
Người dân tộc thiểu số xã La Ngâu, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) thu hoạch ngô lai
Người dân tộc thiểu số xã La Ngâu, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) thu hoạch ngô lai

Căn cứ Quyết định số 05/2016 / QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 5 2016 của Ủy ban dân chúng tỉnh Bình Thuận về tiến hành chế độ đầu cơ tăng lên phân phối sản xuất giống, vật tư do hộ đồng bào dân tộc thiểu số (đơn vị sự nghiệp) đầu cơ 781 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất 1.403,5 ha ngô lai và lúa nước. Trong đấy, 692 hộ với 1.361 ha ngô lai và 89 hộ với 70 ha lúa nước. Tổng mức đầu cơ là 6,69 tỷ đồng.

  Quan Sơn (Thanh Hóa): Xây dựng chè tán ma của đồng bào Thái thành sản phẩm OCOP

Các hộ dân cày thiểu số được đầu cơ trước được phân phối giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chỉ dẫn kỹ thuật trồng, và sắm thành phầm từ Trung tâm Dịch vụ Miền núi.

5 nay, do tác động của dịch Covid-19, giá vật tư, đặc trưng là phân bón tăng nhanh, diện tích đầu cơ sản xuất ngô lai giảm gần 40% so với cùng kỳ 5 ngoái. Sản lượng ngô lai thương phẩm ước đạt khoảng 4.500 – 5.000 tấn.

  Xuất khẩu dệt may Việt Nam dự kiến cán đích 39 tỷ USD

Việc tiến hành chế độ phân phối sản xuất và thu sắm bao tiêu thành phầm của dân cày trồng gỗ giống giúp dân cày địa phương có đủ gỗ giống chuyên dụng cho sản xuất, giảm thiểu trạng thái dân cày nghèo. Khu vực thiểu số. /.

Hiệu quả phân phối hộ nghèo do gian nan

VuManh Le

A humble man who wants to challenge and explore himself in his 30s

Related Articles

Back to top button